Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

854. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije, stran 2398.

  
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. redni seji dne 19. 3. 2019 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejel
S K L E P 
o imenovanju posebne občinske volilne komisije 
I. 
Občinski svet Občine Moravske Toplice imenuje Posebno občinsko volilno komisijo Občine Moravske Toplice v naslednji sestavi:
1. LUDVIK RITUPER, Jakobovo naselje 23, 9000 Murska Sobota – predsednik,
2. DRAGO JAKOŠA, Čikečka vas 50, 9207 Prosenjakovci – namestnik predsednika,
3. LAURA SAPAČ, Pordašinci 18, 9207 Prosenjakovci – članica,
4. JANEZ PANKER, Levstikova ulica 27, 9226 Moravske Toplice – namestnik članice,
5. ELISA TURNER, Selo 11a, 9207 Prosenjakovci – članica,
6. ANDREJ KRANJEC, Prosenjakovci 96a, 9207 Prosenjakovci – namestnik članice,
7. FRANC HORVAT, Središče 6, 9207 Prosenjakovci – član,
8. SIMON NOVAK, Motvarjevci 43, 9207 Prosenjakovci – namestnik člana.
II. 
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občinske uprave Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
III. 
Mandat komisije traja štiri leta.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 011-00008/2019-5
Moravske Toplice, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost