Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

837. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje, stran 2366.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 4. redni seji dne 20. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje 
1. člen
Cene programov v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje znašajo od 1. 4. 2019 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja od 1 do 3 let
585,00 EUR
– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja od 3 do 6 let
462,00 EUR
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca, ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,69 EUR na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik. Če starši pravočasno ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna nadomestilo za nepravočasno odjavo odsotnosti v višini 3,69 € na dan.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014 -2/2011
Grosuplje, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost