Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

783. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci, stran 1621.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12, 14/15, 11/18, 30/18) in 34. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci 
I. 
Za podžupana Občine Gornji Petrovci imenujem ERNESTA KERČMARJA, rojenega 14. 11. 1952, stanujočega Adrijanci 23, 9203 Petrovci.
II. 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
III. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
IV. 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2019 dalje.
Št. 032-0029/2019-1
Gornji Petrovci, dne 18. marca 2019
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.