Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

782. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani, stran 1621.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 3. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani 
1. člen 
V 7. členu Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 72/18) se spremeni številka bančnega računa za nakazilo turistične in promocijske takse tako, da se 7. člen sedaj pravilno glasi:
»Turistično in promocijsko takso zavezanci, najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, nakažejo na račun občine Dol pri Ljubljani TRR št.: SI56 0122 2845 0000 063, sklic: »00 in davčna št. zavezanca«, namen: »Turistična taksa«.
2. člen 
Ostale določbe Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 72/18) ostanejo nespremenjene.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002/2019-8
Dol pri Ljubljani, dne 13. marca 2019
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič l.r.

AAA Zlata odličnost