Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

778. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna, stran 1617.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 4. redni seji dne 12. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Dobrna zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Dobrna.
2. člen 
(višina plačila nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500,00 EUR;
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500,00 EUR;
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000,00 EUR.
3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev. Izdaja sklepa je v pristojnosti Občinske uprave Občine Dobrna.
(2) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od vročitve sklepa poravnati z odlokom določeno višino nadomestila stroškov.
(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
(postopek in sprejem lokacijske preveritve) 
(1) Občina na podlagi 131. člena vodi postopek lokacijske preveritve.
(2) Pristojnosti za sprejem, zavrnitev ali potrditev lokacijske preveritve pripadajo Občinskemu svetu Občine Dobrna.
(3) Plačilo nadomestila stroškov lokacijske informacije ne zagotavlja končnega sprejema na občinskem svetu.
(4) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019-1(6)
Dobrna, dne 12. marca 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.