Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

776. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra, stran 1616.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičninam, parc. št. 755/2 in 755/4 obe k.o. Koprivnik (2054)preneha status javnega dobra.
II. 
Lastninska pravica pri zemljiščih, parc. št. 755/2 in 755/4 obe k.o. Koprivnik (2054), se vknjiži v korist Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, matična št. 5883202.
III. 
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu Uradni list Republike Slovenije.
Št. 478-0011/2019-1
Žiri, dne 21. februarja 2019
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.