Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

771. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 1. 2019 dalje, stran 1613.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Odloka o socialni pomoči v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 107/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji dne 12. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 1. 2019 dalje 
1. člen 
Center za socialno delo Pomurje bo za potrebe Občine Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, in sicer naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdaja odločbe,
– priprava seznama in izplačilo odobrenih denarnih pomoči,
– zahtevek za povračilo izplačanih sredstev,
– sodelovanje s pristojnimi ustanovami in
– vročanje odločb v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
2. člen 
Za opravljanje vseh nalog na področju dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, bo občina zagotavljala sredstva na postavki 402009, kontu 41330222 kot pavšal (predvidoma 60 odločb v tekočem letu) v letni višini 845,23 € in jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 70,44 €) nakazovala na transakcijski račun CSD Pomurje.
Višina skupnih stroškov za izdano odločbo je 14,09 €. V primeru, da bo v tekočem letu izdanih več odločb, kot je predvidenih v letnem pavšalu, bo CSD Pomurje v mesecu decembru poslal dodatni zahtevek za te odločbe.
Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagotavljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in stroški financiranja.
3. člen 
Cene veljajo od 1. 1. 2019 dalje in se uporabljajo do spremembe.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 007-0025/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.