Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

754. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Litija, stran 1589.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 3. redni seji dne 11. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Litija 
1. člen 
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Litija zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Litija, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za enostavne in nezahtevne objekte 1000 EUR ter za manj zahtevne in zahtevne objekte 2.500 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 719-1/2019-10
Litija, dne 11. marca 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.