Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

750. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1582.

  
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), 3. in 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), (Uradni list RS, št. 61/17) in 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16, popr. 56/16) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 1. seji dne 5. 3. 2019, na 4. seji dne 6. 3. 2019, sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Na nepremičninah parc. št. 518/2, 519/4 in 520/4 k.o. 2509 Bač se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
II. 
Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se v Zemljiški knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-25/2019
Ilirska Bistrica, dne 6. marca 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.