Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

737. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1560.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13, UPB-3, 2/16, 76/17 in 24/18) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 27. redni seji dne 11. 10. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
1. Nepremičnini:
– parc. št. 834/4, k.o. 825 Libeliče
se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena postane nepremičnina iz 1. točke tega sklepa last Občine Dravograd.
3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2014-27/13-1
Dravograd, dne 11. oktobra 2018
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.