Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

721. Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova, stran 1537.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova 
1. člen
S tem sklepom se določa višina in način plačila komunalnega prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje in javno kanalizacijsko omrežje za tiste stanovanjske objekte v Občini Cankova, ki so že bili zgrajeni v času izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
2. člen 
Lastnikom obstoječih objektov iz 1. člena tega sklepa, ki se priključujejo na navedeno omrežje v času izgradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, se komunalni prispevek odmeri za priključitev na vodovod v višini 1.300,00 EUR, na kanalizacijo pa v višini 1.500,00 EUR.
3. člen 
Plačilo komunalnega prispevka iz 2. člena tega sklepa je na podlagi vloge za obročno odplačevanje komunalnega prispevka, možno plačati v 24 mesečnih obrokih.
O možnostih plačila na več obrokov odloča župan Občine Cankova, Danilo Kacijan.
4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-57/2013, z dne 23. 10. 2013, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/13.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-05/2019
Cankova, dne 7. marca 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan l.r.