Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

720. Pravilnik o nagradah dijakom in študentom Občine Cankova, stran 1537.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o nagradah dijakom in študentom Občine Cankova 
1. člen 
Ta pravilnik ureja merila, višino in postopek za dodeljevanje nagrad dijakom in študentom.
2. člen 
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine Cankova.
3. člen 
Pogoj za dodelitev nagrade je končano srednješolsko izobraževanje za enega od deficitarnih poklicev, opravljena diploma, strokovni magisterij ali doktorska disertacija.
4. člen 
Nagrade se dodeljujejo dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo v času srednješolskega izobraževanja oziroma študija stalno bivališče na območju Občine Cankova.
5. člen 
Nagrade se dodelijo dijakom, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje in si pridobili enega od sledečih deficitarnih poklicev: kamnosek, računalnikar, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin orodjar, inštalater strojnih inštalacij, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, strojni mehanik, pek, slaščičar, mesar, mlekar, živilec, mizar, zidar, tesar, upravljavec težke gradbene mehanizacije, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, tapetnik, slikopleskar-črkoslikar, pečar–polagalec keramičnih oblog, polagalec talnih oblog, gozdar, dimnikar, steklar, gastronomske in hotelske storitve ali drug uradno opredeljen deficitarni poklic.
Višina nagrade znaša 250,00 € za uspešno končano srednje poklicno izobraževanje.
6. člen 
Nagrade se dodelijo dijakom, ki so zaključili srednje strokovno izobraževanje in si pridobili enega od sledečih (deficitarnih) poklicev: tehnik računalništva, tehnik mehatronike, strojni tehnik, elektrotehnik, kemijski tehnik, lesarski tehnik, tehnik steklarstva, gradbeni tehnik, gozdarski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, naravovarstveni tehnik ali drug uradno opredeljen deficitarni poklic.
Višina nagrade znaša 350,00 € za uspešno končano srednje strokovno izobraževanje.
7. člen 
Višina nagrade ob zaključku študija je različna glede na stopnjo študija in znaša:
Ravni izobrazbe 
po študijskih programih
Raven
Višina nagrade
Višješolski strokovni program
6/1
300,00 €
Visokošolski strokovni program (1. bolonjska stopnja) 
6/2
500,00 €
Univerzitetni program (1. bolonjska stopnja)
6/2
500,00 €
Magisterij stroke (2. bolonjska stopnja)
7
500,00 €
Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) 
8/2
1.500,00 €
Posebna nagrada se dodeli študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki obravnava tematiko vezano na območje Občine Cankova. Višina posebne stimulacije se poveča za 50 % nagrade ob diplomi, magisteriju ali doktoratu. V tem primeru se en izvod diplomske, magistrske ali doktorske disertacije izroči v arhiv Občine Cankova.
Nagrada ob zaključku študija se študentu lahko za doseženo stopnjo izobrazbe dodeli le enkrat.
8. člen 
Nagrada ob zaključku srednješolskega izobraževanja oziroma študija se izplača na podlagi vloge, ki vsebuje osebne podatke, davčno številko in številko osebnega računa. K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju oziroma študiju tj. spričevalo, potrdilo o diplomi, magisteriju ali doktoratu.
9. člen 
Nagrado dijak oziroma študent vrne, če navaja neresnične podatke ali predloži lažno potrdilo o zaključku izobraževanja.
Neupravičeno dobljena nagrada skupaj z zamudnimi obrestmi se vrne v roku 90 dni od ugotovitve, da je študent prejel nagrado neupravičeno.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradah študentov in diplomantov Občine Cankova (Uradni list RS, št. 17/05) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentov in diplomantov Občine Cankova (Uradni list RS, št. 30/13).
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2019
Cankova, dne 7. marca 2019
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan l.r.

AAA Zlata odličnost