Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

713. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 1522.

  
Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s četrtim odstavkom 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 28. februarja 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
1. člen 
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17, 64/17 in 19/18) se v 3. členu znesek »6,80 eura« nadomesti z zneskom »7,03 eura«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku znesek »10,16 eura« nadomesti z zneskom »10,51 eura«.
3. člen 
V 5. členu se znesek »13,54 eura« nadomesti z zneskom » 14,00 eura«.
4. člen 
V 6. členu se znesek »33,90 eura« nadomesti z zneskom »35,05 eura«.
5. člen 
V 7. členu se znesek »169,50 eura« nadomesti z zneskom »175,26 eura« ter znesek »14,12 eura« se nadomesti z zneskom »14,60 eura«.
6. člen 
V 8. členu se znesek »3,37 eura« nadomesti z zneskom »3,48 eura«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2019.
Št. 9000-4/2019/9-3
Ljubljana, dne 28. februarja 2019
EVA 2019-2611-0024
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost