Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

698. Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za Informacijskega pooblaščenca, stran 1504.

  
Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) in 6. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A; ZInfP) objavljam
J A V N I  P O Z I V 
za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za Informacijskega pooblaščenca 
Informacijskega pooblaščenca oziroma Informacijsko pooblaščenko (v nadaljevanju: Informacijski pooblaščenec) imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog predsednika Republike Slovenije.
Predsednik Republike Slovenije v skladu z Zakonom o Informacijskem pooblaščencu ob oblikovanju predloga za imenovanje Informacijskega pooblaščenca ni dolžan objaviti javnega poziva. Kljub temu sem se odločil, da z objavo javnega poziva omogočim čim širšemu krogu posameznikov in organizacij kandidirati oziroma podati predloge možnih kandidatov za Informacijskega pooblaščenca. Ob oblikovanju predloga za imenovanje Informacijskega pooblaščenca v Državnem zboru Republike Slovenije se bom odločal v prvi vrsti med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati po tem javnem pozivu, lahko pa bom predlagal tudi drugega kandidata.
Za Informacijskega pooblaščenca je lahko imenovana oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima univerzitetno izobrazbo, ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora. Informacijski pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat ponovno imenovan.
V kolikor drug predlagatelj vlaga predlog možnega kandidata, mora biti predlogu priložena tudi pisna izjava predlaganega kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo. Kandidaturi oziroma predlogu možnega kandidata priložite vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa Zakon o Informacijskem pooblaščencu.
Kandidature oziroma predloge za možne kandidate za Informacijskega pooblaščenca pošljite na Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana do četrtka, 25. aprila 2019.
Št. 003-03-1/2019-2
Ljubljana, dne 20. marca 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije