Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

647. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica, stran 1389.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-I-KAN/2018 z datumom december 2018 in sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica.
II. 
Potrjena cena storitve javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1468 EUR/m3.
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
7,6755
20 < DN < 40
3
23,0265
40 ≤ DN < 50
10
76,7550
50 ≤ DN < 65
15
115,1325
65 ≤ DN < 80
30
230,2650
80 ≤ DN < 100
50
383,7750
100 ≤ DN < 150
100
767,5500
150 ≤ DN
200
1.535,1000
– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0592 EUR/m3.
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,4163 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,4234 EUR/m3.
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
3,8402
20 < DN < 40
3
11,5206
40 ≤ DN < 50
10
38,4020
50 ≤ DN < 65
15
57,6030
65 ≤ DN < 80
30
115,2060
80 ≤ DN < 100
50
192,0100
100 ≤ DN < 150
100
384,0200
150 ≤ DN
200
768,0400
– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1737 EUR/m3.
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1612 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje.
Št. 354-0008/2019-7
Ivančna Gorica, dne 4. marca 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost