Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15. 3. 2019

Kazalo

642. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 1387.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 3. redni seji, dne 4. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 26/11 in 26/14) se v 17. členu II. SKLOP KRITERIJEV spremeni tako, da se glasi:
»II. SKLOP KRITERIJEV – ZAPOSLENOST STARŠEV VLAGATELJEV
(za zaposlenost se upošteva tudi kmečki zavarovanec in status rednega študenta)
1.
Oba starša sta zaposlena;
100 TOČK
2.
En starš je zaposlen;
25 TOČK
3.
En starš je iskalec zaposlitve (s potrdilom Prijave na Zavodu RS za zaposlovanje);
5 TOČK.«
2. člen 
III. SKLOP KRITERIJEV se spremeni tako, da se glasi:
»III. SKLOP KRITERIJEV – ODKLONJENOST* V PRETEKLIH LETIH
Otrok, ki je bil odklonjen enkrat
15 TOČK
Otrok, ki je bil odklonjen dvakrat
20 TOČK
Otrok, ki je bil odklonjen trikrat
30 TOČK
* Za odklonjenost v preteklih letih se šteje, če otrok ob izpolnjevanju vseh formalnih pogojev iz 4. člena ni bil sprejet v Vrtec Ivančna Gorica, ko je kandidiral. Če so starši zavrnili vpis v vrtec in iz prednostne liste med letom, se to leto ne šteje za odklonitev (dokazila o odklonjenosti otrok v svoji evidenci hrani vrtec).«.
3. člen 
V. SKLOP KRITERIJEV se spremeni, tako, da se glasi:
»V. SKLOP KRITERIJEV – IZJEME
– otrok živi samo z enim staršem, ker je drugi umrl, je neznan ali pogrešan
50 TOČK
– otrok tujcev, eno leto pred vstopom v šolo
20 TOČK
– otrok živi samo z enim od staršev, ki ima odločbo pristojnega organa o posameznem skrbništvu oziroma dodeljenem skrbništvu nad mladoletno osebo, ki je kandidat za vrtec
25 TOČK
– otrok starša, ki mu je z odločbo pristojnega organa priznana 100 % invalidnost
50 TOČK.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-2
Ivančna Gorica, dne 4. marca 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost