Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

468. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica, stran 1005.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 91/18 – UPB2), je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 2. redni seji dne 11. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica 
1. člen 
Cene programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (v nadaljevanju: VVZ Vrtec Ivančna Gorica) znašajo od 1. 3. 2019 dalje mesečno:
DNEVNI PROGRAM
CENA/OTROKA
1.
I. starostna skupina
(1–3 let)
493,65 EUR
2.
II. starostna skupina
(3–6 let)
370,20 EUR
3.
Prilagojen program (razvojni oddelek)
(1–6 let)
973,05 EUR
2. člen 
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v cenah programov znaša 1,60 EUR. VVZ Vrtec Ivančna Gorica pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila skladno s Sklepom o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/17).
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 58/17), uporablja pa se do 28. 2. 2019.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2019 dalje.
Št. 602-0003/2019-3
Ivančna Gorica, dne 11. februarja 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost