Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2019 z dne 1. 3. 2019

Kazalo

465. Sprememba Statuta Občine Idrija, stran 1005.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. in 135. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) ter 80. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01) je Občinski svet Občine Idrija na 4. seji dne 21. 2. 2019 sprejel
S P R E M E M B O  S T A T U T A 
Občine Idrija 
1. člen 
V Statutu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) se prvi stavek drugega odstavka 46. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vsaj trije člani Nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe, ostali člani pa najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe. Vsi člani morajo imeti izkušnje iz finančno-računovodskega, pravnega, komercialnega ali tehničnega področja.«
2. člen 
Sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/99
Idrija, dne 21. februarja 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj l.r.

AAA Zlata odličnost