Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

424. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, stran 906.

  
Na podlagi tretjega odstavka 158. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini 
1. člen 
V Pravilniku o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/15, 15/16 in 19/18) se v 16. členu v tretjem odstavku besedilo »v dveh pisnih izvodih« nadomesti z besedilom »v enem pisnem izvodu«.
2. člen 
V Prilogi 2 se razdelek B nadomesti z novim razdelkom B, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Vloge za določitev najvišje dovoljene cene zdravila in vloge za določitev izredne višje dovoljene cene zdravila, ki so bile prejete do dneva uveljavitve tega pravilnika in o njih do tega dneva še ni bilo odločeno, se obravnavajo v skladu tem pravilnikom.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-11/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2019-2711-0012
Samo Fakin l.r.
minister 
za zdravje 
PRILOGA
»B:
Tabela 1. Vrednosti faktorjev za preračun primerjalne cene (Francija) iz cen zdravil na drobno v publikaciji (vir: Vidal – spletni vir ali izdajateljev licenčni vir) glede na pripadajoče cenovne razpone v stolpcu z oznako C [EUR].
C [EUR]
f2
f3
f1
0-2,45
0,0000
0,30
1,1000
2,46-5,43
-0,0573
0,30
1,1300
5,44-27,92
-0,0573
0,00
1,1968
27,93-519,29
1,5457
0,00
1,1268
519,30-1763,89
1,5457
30,06
1,0600
1763,90-
97,5457
30,06
1,0000
Enačba 2.
Primerjalna cena (Francija) = (C/f4 – f2 – f3) / f1,
kjer so:
C – cena zdravila na drobno z DDV (Francija) iz publikacije, v eurih (Francija: Vidal – spletni vir ali izdajateljev licenčni vir)
f1, f2, f3 – vrednosti faktorjev za preračun iz Tabele 1
f4 – vrednost faktorja za preračun (f4 = 1,021)«

AAA Zlata odličnost