Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

423. Pravilnik o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve obračuna takse na pretovor in vodenja evidence podatkov o taksi na pretovor, stran 905.

  
Na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača−Koper (Uradni list RS, št. 51/18) ministrica za infrastrukturo v soglasju z ministrom za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o podrobnejši vsebini ter načinu predložitve obračuna takse na pretovor in vodenja evidence podatkov o taksi na pretovor 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in način predložitve obračuna takse na pretovor (v nadaljnjem besedilu: taksa) ter podrobnejšo vsebino in način vodenja evidence podatkov o taksi.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izraz »operacija«, uporabljen v tem pravilniku, pomeni opravljen pretovor na enem plovilu in vključuje izkrcanje tovora z določenega plovila na kopno ali vkrcanje tovora s kopnega na določeno plovilo; ta izraz vključuje tudi »transhipment« kot enotno storitev, ki je vključena v obračuna ob izkrcanju tovora z določenega plovila na kopno.
3. člen 
(masa in količina tovora) 
(1) Masa tovora obsega skupno maso pretovorjenega blaga, vključno z embalažo blaga in opremo za prevoz blaga.
(2) Količina tovora se pri avtomobilih in kontejnerjih navaja v kosih, pri ostalih kategorijah tovora pa v tonah.
(3) Za pretovor tekočih tovorov se uporablja količina v kg na zraku, ki je razvidna iz poročila neodvisne kontrolne hiše.
(4) Če se operacije na enem plovilu začnejo v enem in zaključijo v drugem mesecu, se količina tovora prikaže v mesecu, ko je operacija zaključena.
4. člen 
(vsebina in način predložitve obračuna) 
(1) Mesečni obračun takse (v nadaljnjem besedilu: obračun) vsebuje naslednje podatke:
– koledarski mesec in leto, na katerega se nanaša (v nadaljnjem besedilu: davčno obdobje);
– identifikacijske podatke zavezanca za plačilo takse (v nadaljnjem besedilu: zavezanec);
– skupno količino tovora po posamezni kategoriji tovora;
– znesek takse po posamezni kategoriji tovora;
– skupni znesek takse v davčnem obdobju.
(2) Zavezanec predloži obračun na obrazcu, objavljenem na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
5. člen 
(specifikacija pretovora po plovilih) 
(1) Specifikacija pretovora po plovilih, ki je priloga obračunu, vsebuje naslednje podatke o posameznih operacijah pretovora v davčnem obdobju:
– datum zaključka operacije pretovora;
– številko ticanja in ime plovila, na katerem je bila operacija izvedena;
– število operacij pretovora;
– količino tovora posameznih kategorij tovora;
– znesek takse po posamezni kategoriji tovora in po posamezni operaciji;
– skupni znesek takse v davčnem obdobju.
(2) Zavezanec predloži specifikacijo pretovora po plovilih na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.
6. člen 
(vsebina in način vodenja evidence) 
Zavezanec vodi evidenco, v kateri so vsebovani podatki iz prejšnjega člena. Evidenco vodi v elektronski obliki in v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2019.
Št. 007-251/2018/9
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2018-2430-0057
Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 
za infrastrukturo 
 
Soglašam! 
 
Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti