Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

421. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 903.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih 
1. člen 
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17) se v 13. členu v 5. točki:
– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktorat za gozdarstvo in lovstvo,«; 
– za spremenjeno drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Direktorat za hrano in ribištvo;«. 
2. člen 
V 55. členu se v tretjem odstavku za besedilom »VI.« dodata vejica in besedilo »VII/1. in VII/2.« ter na koncu odstavka doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Omejitve glede števila delovnih mest iz tega odstavka ne veljajo za uradniška delovna mesta policistov.«.
V devetem odstavku se za tretjim stavkom doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Omejitve glede števila delovnih mest iz tega odstavka ne veljajo za uradniška delovna mesta policistov.«.
3. člen 
V prilogi I: Opisi tipičnih uradniških delovnih mest se pri vseh uradniških delovnih mestih črtajo besedilo »Šifra delovnega mesta:« in sama šifra delovnega mesta, kjer je določena, ter stolpca »Šifra naziva« in »Plačni Razred«.
4. člen 
V prilogi II: Uradniški položaji se pri številki D.1. poimenovanje položaja spremeni tako, da se glasi: »Načelnik upravne enote in direktor finančnega urada z več kot 50.000 prebivalci, vodja oziroma direktor območne enote z več kot 300 delovnimi mesti, direktor območnega urada/mejne veterinarske postaje v Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
5. člen 
V prilogi III: Razvrstitev strokovno-tehničnih delovnih mest se v VII/1. tarifnem razredu za delovnim mestom pod zaporedno številko 245 doda novo delovno mesto pod zaporedno številko 245.1, ki se glasi:
»245.1. Delovno mesto: VARSTVENIK OBALNEGA MORJA VII/1
Zahtevane delovne izkušnje:
7 mesecev
Predpisana izobrazba:
– visoka strokovna izobrazba 
– prva stopnja
Plačna skupina:
J
Plačna podskupina:
J1
Tarifni razred:
VII/1
Posebni pogoji:
Naloge: 
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi s področja varstva morja pred onesnaženjem, 
– vodenje vzdrževanja plovil, evidence porabe goriva, sredstev za preprečevanje onesnaženj, opreme in drugih tehničnih sredstev, 
– koordinacija in razporejanje predvidenih posadk čolnov na morju in načrtovanje pripravljenosti na domu, 
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugega zahtevnejšega gradiva, 
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugega zahtevnega gradiva, 
– sodelovanje oziroma pomoč pri vodenju opravljanja organizacijskih, spremljajočih ali strokovno-tehničnih del, 
– sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah, komisijah in drugih oblikah sodelovanja, 
– sodelovanje z mednarodnimi institucijami s področja dela, 
– sodelovanje pri zagotavljanju napredka organizacije in metod dela, 
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
«. 
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
6. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se s to uredbo uskladi do 1. aprila 2019.
7. člen 
Spremenjena 5. točka 13. člena uredbe se začne uporabljati 1. aprila 2019. Do takrat se uporablja 5. točka 13. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17).
8. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-7/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2019-3130-0001
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti