Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

418. Uredba o podrobnejši določitvi vrst tovora, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora za odmero takse na pretovor, stran 857.

  
Na podlagi drugega odstavka 41. člena Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača−Koper (Uradni list RS, št. 51/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o podrobnejši določitvi vrst tovora, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora za odmero takse na pretovor 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba podrobneje določa vrste tovora, ki spadajo v posamezne kategorije tovora, ki se pretovarja v koprskem tovornem pristanišču (v nadaljnjem besedilu: pristanišče) in ki je podlaga za obračun takse na pretovor.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »avtomobil« je vsako vozilo, ki se pretovarja v pristanišču kot tovor, ali prazna oziroma s tovorom natovorjena mobilna tovorna enota iz 3. točke tega odstavka s skupno maso mobilne tovorne enote in tovora do 20 ton; ta izraz ne vključuje vozil, ki so uporabljena za prevoz potnikov do oziroma od ladje in so vkrcana oziroma izkrcana skupaj s temi potniki;
2. »kontejner« ali »zabojnik« je del opreme za prevoz tovora, ki je:
– trajnega značaja in ustrezno dovolj trden, da je primeren za večkratno uporabo,
– oblikovan tako, da omogoča multimodalni prevoz tovora z enostavnim prekladanjem z enega na drugi način prevoza, brez vmesnega pretovarjanja vsebovanega tovora,
– opremljen s pripravami, ki omogočajo hitro in preprosto pretovarjanje z enega načina prevoza na drugega,
– oblikovan tako, da se preprosto polni in prazni in
– dolg 20 čevljev oziroma 1 TEU (twenty-foot equivalent unit) ali njegov večkratnik;
3. »mobilna tovorna enota« je naprava s kolesi za cestni ali železniški prevoz tovora, kot je tovornjak s polprikolico ali prikolico, železniški vagon, priklopnik ali polpriklopnik, ki je lahko prazna ali natovorjena s tovorom in se lahko pripelje ali privleče ali kako drugače naloži na plovilo;
4. »tovor« je vsako blago, ki se pretovarja; tovor vključuje tudi vsako vrsto pakirnega oziroma zaščitnega ovoja in embalaže blaga, palete, posode, zaboje ali drugo opremo za prevoz blaga; ta izraz ne zajema prtljage potnikov in osebnih predmetov članov ladijske posadke in tudi ne goriva ter drugih stvari, ki so potrebne za obratovanje ladje oziroma plovila ali za potrebe potnikov in članov ladijske posadke, ter ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
5. »pretovor« je izkrcanje tovora z določenega plovila na kopno ali vkrcanje tovora s kopnega na določeno plovilo; ta izraz vključuje tudi »transhipment« kot enotno storitev izkrcanja in ponovnega vkrcanja v obliki premika oziroma prekladanja tovora z enega plovila na drugo, če pri tem tovor ne pride na kopno oziroma se tovor z vmesnim operativnim skladiščenjem na kopnem preloži na drugo plovilo.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi, uporabljeni v zakonu, ki ureja izgradnjo drugega tira Divača−Koper, in v zakonu, ki ureja plovila.
3. člen 
(kategorije tovora) 
Kategorije tovora so naslednje:
1. generalni tovor;
2. sipki in razsuti tovor;
3. tekoči tovor;
4. kontejnerji;
5. avtomobili.
4. člen 
(generalni tovor) 
Generalni tovor zajema vsak tovor, ki se obračunava v tonah in ni vključen v katero od ostalih kategorij tovora, zlasti pa:
1. metalurške izdelke (kovinski bloki, ingoti, zvitki in vezi pločevine, cevi, betonsko železo v palicah ali kolutih, profilne palice, tirnice, zagatnice, gredice in podobno);
2. les (hlodovina) in lesne izdelke (žagani les, drogovi, tramovi in podobno);
3. marmor, granit in drug kamen v blokih, ploščah, obojih ali na paletah;
4. industrijske izdelke (stroji in strojni deli, drugi izdelki);
5. vozila s tovorom skupne mase nad 20 ton, ki se pretovarjajo z dvigali, razen avtomobilov in mobilnih tovornih enot iz 2. člena te uredbe;
6. lahek tovor v kartonih in balah (tekstil, obutev, predivo, keramika, steklo in podobno);
7. hitro pokvarljivo blago: sveže sadje, zelenjavo in druge rastline ter izdelke rastlinskega izvora, meso, mesne izdelke in izdelke živalskega izvora ter druga zmrznjena živila;
8. žive živali;
9. sipki ali razsuti tovor, če se pretovarja v vrečah, zabojih in drugi embalaži, razen v razsutem stanju;
10. tekoči tovor, če se pretovarja v cisternah, sodih ali drugih primernih posodah;
11. plinasti tovor, ki se pretovarja v jeklenkah ali drugih primernih posodah;
12. tovor, ki se pretovarja na mobilnih tovornih enotah iz 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe s skupno maso mobilne tovorne enote in tovora nad 20 ton, brez pristaniških mobilnih tovornih enot, ne glede na to, ali je v kontejnerjih ali ne;
13. vsak drug tovor, ki se pretovarja v kakršni koli embalaži ali opremi za prevoz, razen v kontejnerjih iz 7. člena te uredbe.
5. člen 
(sipki in razsuti tovor) 
Sipki in razsuti tovor zajema vse vrste tovora, ki se pretovarja v razsutem stanju, zlasti pa:
1. žita in oljna semena v zrnju;
2. krmila;
3. energente (premog, koks), rude (železova, boksit) in minerale, kot so pesek, surovi magnezit, sol, fosfati, umetna gnojila, žveplo in podobno;
4. staro železo in bitumen v kosih, grodelj, žlindra;
5. drug tovor v zrnju, granulatu, kosih ali podobni obliki, ki omogoča vkrcavanje in izkrcavanje v razsutem stanju.
6. člen 
(tekoči tovor) 
Tekoči tovor zajema vse vrste tovora, ki se pretovarja v tekočem stanju s prečrpavanjem ali drugim pretakanjem, zlasti pa:
1. rastlinska olja;
2. nafto in naftne derivate ter bio goriva;
3. alkohole in vse kemikalije ter druge tekočine, ki se vkrcavajo ali izkrcavajo neposredno brez posod v tekočem stanju s prečrpavanjem ali pretakanjem iz plovil v skladiščne rezervoarje in obratno.
7. člen 
(kontejnerji) 
Kontejnerji zajemajo vse vrste tovora, ki se pretovarja v kontejnerjih, vključno s praznimi kontejnerji, ne glede na to, za kakšen tovor gre in ali je znotraj kontejnerjev še v drugi embalaži, opremi za prevoz ali posodah, razen kontejnerjev, ki se pretovarjajo na mobilnih tovornih enotah iz 12. točke 4. člena te uredbe.
8. člen 
(avtomobili) 
Avtomobili se pretovarjajo tako, da se na plovilo pripeljejo ali privlečejo. Taksa na pretovor se obračunava na kos posameznega avtomobila.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2019.
Št. 00710-6/2019
Ljubljana, dne 21. februarja 2019
EVA 2018-2430-0056
 
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti