Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

416. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica, stran 849.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna vrtcem za sofinanciranje plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08 in 40/18) in Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 3. seji dne 21. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica 
1. 
Cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica znašajo na otroka:
1
I. starostna skupina
532,00 €/mesec
2
II. Starostna skupina
393,00 €/mesec
3
Kombinirani oddelek
425,00 €/mesec
4
Otroci 3–4 leta
425,00 €/mesec
5
I. starostna skupina – poldnevni program, 4–6 ur
453,00 €/mesec
6
II. Starostna skupina – poldnevni program, 4–6 ur
334,00 €/mesec
7
Kombinirani oddelek – poldnevni program, 4–6 ur
362,00 €/mesec
8
Otroci 3–4 leta – poldnevni program, 
4–6 ur
362,00 €/mesec
9
Odbitek za hrano
1,95 €
10
Strošek rezervacije
3,05 €
2. 
Starši, ki imajo v vrtec vključenega hkrati več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.
3. 
Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni delež za neporabljena živila, v višini plačila za posamezen program vrtca.
4. 
Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
5. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene posameznim programom za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/16 dne 1. 7. 2016.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2019.
Št. 10/19
Brezovica, dne 21. februarja 2019
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti