Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, stran 837.

  
Na podlagi 3., 8., 13., 16., 20. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; v nadaljevanju: ZSpo1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US; v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 3. seji dne 13. 2. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 39/13, 66/15, 63/17).
2. člen 
V 9. členu odloka se vnesejo naslednje spremembe:
– Zbriše se četrta alineja (Organizacijska enota Prodajalna Izdelki s podeželja, ki deluje na naslovu Glavni trg 28a, 2380 Slovenj Gradec)
– Doda se alineja z naslednjim besedilom: Organizacijska enota Počitniški dom Fiesa, ki deluje na naslovu Fiesa 16, 6330 Piran.
3. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in prične teči z dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. V kolikor po dveh mandatih izmed zaposlenih v javnem zavodu ni mogoče imenovati novega člana, je dopustna izjema, da je lahko ponovno izvoljena ista oseba.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2013
Slovenj Gradec, dne 14. februarja 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti