Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

403. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Murska Sobota, stran 822.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 3. redni seji dne 14. februarja 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen 
(1) Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Mestna občina Murska Sobota zaračuna investitorju oziroma pobudniku, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Mestna občina Murska Sobota.
(2) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje za:
a) določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi,
b) individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev,
c) omogočanje začasne rabe prostora.
2. člen 
(1) Vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve investitor oziroma pobudnik vloži na obrazcu Mestne občine Murska Sobota s priloženim elaboratom. Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko investitor oziroma pobudnik prejme sklep o plačilu.
(3) Investitor oziroma pobudnik je dolžan v roku 15 dni od vročitve sklepa poravnati na podlagi tega odloka določeno višino nadomestila stroškov. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(4) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške nastale v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer: preveritev skladnosti elaborata, pripravo sklepa, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne razgrnitve, pisno obveščanje lastnikov sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi, pripravo stališč do pripomb, sprejem sklepa na mestnem svetu, objavo v uradnem glasilu občine in evidentiranje v prostorskem informacijskem sistemu ter vse s tem povezanimi materialnimi stroški.
3. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
a) za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1500 EUR,
b) za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2500 EUR,
c) za omogočanje začasne rabe prostora 2000 EUR.
4. člen 
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti mestnega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja samo izvedbo postopka, ne pa njenega sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobudnik ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske preveritve.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2019-2(700)
Murska Sobota, dne 14. februarja 2019
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti