Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

400. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 819.

  
Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 2. redni seji dne 14. februarja 2019 soglasno sprejel naslednji
S K L E P 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2019.
1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
3,2351
2
20 < DN < 40
3
9,7053
3
40 ≤ DN < 50
10
32,3510
4
50 ≤ DN < 65
15
48,5265
5
65 ≤ DN < 80
30
97,0530
6
80 ≤ DN < 100
50
161,7550
7
100 ≤ DN < 150
100
323,5100
8
150 ≤ DN
200
647,0200
– vodarino:
normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,5535 EUR/m³
prekomerna poraba pitne vode, ki znaša 0,8303 EUR/m³.
Cena oskrbe s pitno vodo iz 1. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica.
2. Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
2.1 odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
2,1196
2
20 < DN < 40
3
6,3588
3
40 ≤ DN < 50
10
21,1960
4
50 ≤ DN < 65
15
31,7940
5
65 ≤ DN < 80
30
63,5880
6
80 ≤ DN < 100
50
105,9800
7
100 ≤ DN < 150
100
211,9600
8
150 ≤ DN
200
423,9200
– ceno storitve, ki znaša 0,1551 EUR/m³.
2.2 odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,7003
2
20 < DN < 40
3
2,1009
3
40 ≤ DN < 50
10
7,0030
4
50 ≤ DN < 65
15
10,5045
5
65 ≤ DN < 80
30
21,0090
6
80 ≤ DN < 100
50
35,0150
7
100 ≤ DN < 150
100
70,0300
8
150 ≤ DN
200
140,0600
– ceno storitve, ki znaša 0,1066 EUR/m³.
2.3 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,2971
2
20 < DN < 40
3
0,8913
3
40 ≤ DN < 50
10
2,9710
4
50 ≤ DN < 65
15
4,4565
5
65 ≤ DN < 80
30
8,9130
6
80 ≤ DN < 100
50
14,8550
7
100 ≤ DN < 150
100
29,7100
8
150 ≤ DN
200
59,4200
– ceno storitve, ki znaša 0,3676 EUR/m³.
2.4 čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,0361
2
20 < DN < 40
3
3,1083
3
40 ≤ DN < 50
10
10,3610
4
50 ≤ DN < 65
15
15,5415
5
65 ≤ DN < 80
30
31,0830
6
80 ≤ DN < 100
50
51,8050
7
100 ≤ DN < 150
100
103,6100
8
150 ≤ DN
200
207,2200
– ceno storitve, ki znaša 0,2762 EUR/m³.
2.5 čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor omrežnine
Cena omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,0987
2
20 < DN < 40
3
0,2961
3
40 ≤ DN < 50
10
0,9870
4
50 ≤ DN < 65
15
1,4805
5
65 ≤ DN < 80
30
2,9610
6
80 ≤ DN < 100
50
4,9350
7
100 ≤ DN < 150
100
9,8700
8
150 ≤ DN
200
19,7400
– ceno storitve, ki znaša 0,0222 EUR/m³.
Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz 2. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in Občino Medvode.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 5-SU/2018 z dne 14. 2. 2018 in na njegovi podlagi sprejeti ceniki.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2019.
Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Št. SU-2/2
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
Zoran Janković l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti