Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019

Kazalo

386. Odredba o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, stran 811.

  
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in v zvezi s 4. členom Uredbe o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 7/19) minister za okolje izdaja
O D R E D B O 
o razvrstitvi nekaterih otroških igrišč v Mestni občini Celje v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi 
1. člen
S to odredbo se nekatera otroška igrišča v Mestni občini Celje razvrščajo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
2. člen 
Izraza, uporabljena v tej odredbi, pomenita:
1. nevarna snov je nevarna snov iz predpisa, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh;
2. opozorilna vrednost je opozorilna vrednost nevarne snovi v tleh, določena v predpisu, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh.
3. člen 
Otroška igrišča, določena v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe, se na podlagi izsledkov Raziskave onesnaženosti tal Slovenije, ki je dostopna na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje, in na podlagi primerljivih sistematičnih raziskav kakovosti tal na nekaterih otroških igriščih v Mestni občini Celje, ki jih je zagotovila Mestna občina Celje in so dostopne na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje, in iz katerih izhaja, da so vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh teh otroških igrišč enake ali večje od opozorilnih vrednosti za te nevarne snovi, razvrstijo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-592/2018
Ljubljana, dne 6. februarja 2019
EVA 2018-2550-0111
Jure Leben l.r.
minister 
za okolje in prostor 
PRILOGA: Otroška igrišča, ki so razvrščena v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi
OTROŠKA IGRIŠČA
NASLOV
v vrtcu Anice Černejeve, Enota Sonce
Kajuhova ulica 5
v vrtcu Anice Černejeve, Enota Mavrica
Čopova ulica 21
v vrtcu Anice Černejeve, Enota Luna
Ljubljanska cesta 48
v vrtcu Tončke Čečeve, Enota Gaberje 1 in 2
Mariborska cesta 43
v vrtcu Tončke Čečeve, Enota Center
Kocenova ulica 10
v vrtcu Zarja, Enota Živ žav
Zagajškova ulica 8
v vrtcu Zarja, Enota Čira čara
Škapinova ulica 6a
v vrtcu Zarja, Enota Iskrica
Pucova ulica 3
v vrtcu Zarja, Enota Ringa raja
Nušičeva 2c
v vrtcu Zarja, Enota Mehurček
Cesta v Lokrovec 9a

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti