Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

379. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa, stran 800.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 10. člena, 4. točke prvega odstavka 26. člena ter 5., 7. in 8. točke prvega odstavka 46. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17), druge alineje prvega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) in 7. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa 
1. člen 
Ta pravilnik določa cene tiskovin, obrazcev, preskusnih tablic, registrskih tablic in storitev, ki se uporabljajo pri izvrševanju določenih predpisov s področja varnosti cestnega prometa, ter cene tehničnega pregleda, nadzora tehnične brezhibnosti vozil v cestnem prometu, identifikacije vozila in ocene tehničnega stanja vozila za posamezne kategorije vozil.
2. člen 
Cene za obrazce v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil, posamezne tiskovine, obrazce, tablice in cene postopkov pregleda vozil so navedene v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev, tablic in določenih storitev v postopkih s področja varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 72/11, 1/12, 71/13, 16/14, 13/15 in 75/17 – ZMV-1), razen 3. točke Priloge, ki se uporablja do 28. februarja 2019.
4. člen 
3., 4. in 5. točka Priloge tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. marca 2019.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-220/2018
Ljubljana, dne 11. februarja 2019
EVA 2018-2430-0047
Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost