Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

376. Uredba o spremembi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 790.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18 in 81/18) se priloga 13 nadomesti z novo prilogo 13, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začeti postopki) 
Postopki za dodelitev plačil za ukrep OMD, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17, 5/18, 65/18 in 81/18).
3. člen 
(zahtevki za ukrep OMD) 
(1) Zahtevki za dodelitev plačil za ukrep OMD se vložijo v skladu s spremenjeno prilogo 13 uredbe, odločbe glede teh zahtevkov pa se začnejo izdajati v skladu s spremenjeno prilogo 13 uredbe in spremenjenim PRP 2014–2020 naslednji dan po prejetju sklepa Evropske komisije o potrditvi spremembe PRP 2014–2020.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, objavi naznanilo o prejetju sklepa iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-3/2019
Ljubljana, dne 14. februarja 2019
EVA 2019-2330-0043
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost