Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija, stran 744.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 2. redni seji dne 11. februarja 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 65/08, 95/08, 95/09, 69/14 in 77/17) se drugi odstavek 1. točke prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo matične OŠ Gabrovka – Dole sodijo:
– Podružnična šola Dole pri Litiji, Dole 28, 1273 Dole;
– Enota Vrtec Čebelica, ki deluje na treh lokacijah:
– na lokaciji Gabrovka 61, 1274 Gabrovka 
– v prostorih Podružnične šole Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 28, 1273 Dole pri Litiji 
– na lokaciji Gabrovka 19a, 1274 Gabrovka«. 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008
Litija, dne 11. februarja 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost