Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

360. Odlok o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija, stran 744.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) ter 16. in 95. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 2. redni seji dne 11. februarja 2019 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija 
1. člen 
V Odloku o pokopališkem redu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 72/18) se v prvem odstavku 4. člena na koncu 8. točke pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. upravljavec pokopališč Gabrovka in Tihaboj je KS Gabrovka.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2017
Litija, dne 11. februarja 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost