Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

358. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2019, stran 740.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 2. seji dne 31. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1 / 2019 
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičnini:
– parc. št. 1242/42, k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 269/2, parc. št. 268/2, parc. št. 267/2, parc. št. 271/7, parc. št. 270/2, parc. št. 271/4, parc. št. 274, parc. št. 271/5, vse k.o. 1338 – Dobrova.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-10/2019-O507
Krško, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost