Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

357. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2019, stran 740.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 2. seji dne 31. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 1 / 2019 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 691/5, k.o. 1355 – Anže,
– parc. št. 532/4, k.o. 1341 – Koprivnica.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-10/2019-O507
Krško, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost