Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

356. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2019, stran 739.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 2. seji dne 31. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2019 
I. 
Osnovna vrednost točke iz taksnih tarif Odloka o občinskih taksah v občini Krško znaša 0,05 EUR/točko.
II. 
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Slovenije in znaša 101,4.
III. 
Nova vrednost točke za obračun občinskih taks se določi v vrednosti 0,0507 EUR. Pri posamičnem obračunu občinske takse se vrednost za plačilo zaokrožuje na dve decimalni mesti.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2018-O408
Krško, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost