Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

355. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško, stran 739.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 2. seji dne 31. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško 
1. člen 
V tretjem odstavku 4. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Krško (Uradni list RS, št. 20/11 in 75/17) se besedna zveza »predstavnik Upravne enote Krško,« nadomesti z besedno zvezo »predstavnik Agencije za varnost prometa,«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011-O603
Krško, dne 31. januarja 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost