Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

345. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold, stran 727.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 3. redni seji dne 31. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold (Uradni list RS, št. 26/13, 36/15, 72/16, 6/17, 27/18) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cena programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE Vrtec Prebold znaša mesečno za:
I. starostno obdobje 486,00 EUR,
II. starostno obdobje 337,00 EUR.
Cena prehrane na dan znaša za:
I. starostno obdobje 3,1 EUR,
II. starostno obdobje 2,67 EUR.«
2. člen 
Cene programov iz spremenjenega 1. člena se uporabljajo od 1. 2. 2019 dalje.
3. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600/9/2019
Prebold, dne 1. februarja 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost