Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

339. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019, stran 723.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 120/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 2. redni seji dne 5. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019 
I. 
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2019 znaša 0,0565 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2016 do konca decembra 2018 znaša 3,6 %.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 032-3/2019
Kostanjevica na Krki, dne 5. februarja 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l.r.

AAA Zlata odličnost