Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

335. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Mestne občine Koper, stran 719.

  
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. januarja 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Potrdi se mandat članici Občinskega sveta Mestne občine Koper Ani Nadoh, roj. 31. 7. 1987, Ankaran, Kolomban 5b.
2. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2018
Koper, dne 30. januarja 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan l.r.
Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 30 gennaio 2019, ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
Si conferma il mandato al nuovo membro del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria Ana Nadoh, nata il 31 luglio 1987, Ancarano, Colombano 5b.
La presente delibera entra in vigore immediatamente e viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 032-2/2018
Capodistria, 30 gennaio 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan m.p.

AAA Zlata odličnost