Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

330. Sklep o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije, stran 711.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in desete alineje 16. člena v povezavi s 23. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 2. redni seji dne 11. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predsednika in članov Statutarno-pravne komisije 
I. 
V Statutarno-pravno komisijo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica se imenujejo:
1. Tjaša Kralj – predsednica
2. Tomaž Smole – član
3. Janez Mežan – član
4. Jože Kastelic – član
5. Sonja Maravič – članica.
II. 
Mandat predsednika in članov Statutarno-pravne komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov članom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih v mandatnem obdobju 2018–2022.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po imenovanju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9003-0001/2019-1
Ivančna Gorica, dne 11. februarja 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost