Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

328. Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami, stran 710.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in desete alineje 16. člena v povezavi s 23. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 2. redni seji dne 11. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predsednika in članov Odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami 
I. 
V Odbor Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami se imenujejo:
1. Silvo Praznik – predsednik
2. Elizabeta Adamlje – članica
3. Uroš Dežman – član
4. Milan Ivan Goršič – član
5. Gregor Sever – član
6. Gregor Jakoš – član.
II. 
Mandat predsednice in članov Odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami traja do prenehanja mandatov članom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih v mandatnem obdobju 2018–2022.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po imenovanju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9006-0001/2019-1
Ivančna Gorica, dne 11. februarja 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost