Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

325. Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica, stran 709.

  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in devete alineje drugega odstavka 16. člena v povezavi z 39. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 2. redni seji dne 11. 2. 2019 sprejel
S K L E P 
o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica 
I. 
V Nadzorni Odbor Občine Ivančna Gorica se imenujejo:
1. Magdalena Urbančič
2. Jože Ulčar
3. Milena Vrhovec
4. Mojca Rus Gačnik
5. Samo Matkovič.
II. 
Mandat članov Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov članom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih v mandatnem obdobju 2018–2022.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po imenovanju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-0001/2019-1
Ivančna Gorica, dne 11. februarja 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost