Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

318. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna, stran 707.

  
Župan Občine Dobrna, je na podlagi 33. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) in 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Dobrna 
1. člen 
Za podžupana Občine Dobrna imenujem člana Občinskega sveta Občine Dobrna, Stanislava Božnika, stanujočega Vrba 13, 3204 Dobrna.
2. člen 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0008/2019-1(6)
Dobrna, dne 9. januarja 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost