Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

305. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah, stran 691.

  
Na podlagi drugega odstavka 8. člena, drugega odstavka 21. člena, petega odstavka 31. člena, osmega odstavka 32. člena, drugega odstavka 38. člena, sedmega odstavka 39. člena, tretjega odstavka 40. člena, petega in šestega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena in šestega odstavka 77. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah 
1. člen 
V Pravilniku o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16 in 32/18) se v prvem odstavku 5. člena na koncu besedila pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen amatersko zgrajena naprava, ki se sme uporabljati samo za lastno uporabo.«.
2. člen
V 18.a členu se štirinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(14) Ne glede na drugi odstavek in prvo alinejo tretjega odstavka tega člena, vzdrževanje naprave, ki se uporablja za usposabljanje, dela v zraku in izvajanje uvodnih letov, ne sme opravljati lastnik ali oseba, za katero lastnik oceni, da ima potrebno znanje in izkušnje za izvedbo predpisanega vzdrževanja svoje naprave.«.
3. člen 
V 39. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pilot naprave mora glede zdravstvenih zahtev izpolnjevati pogoje, ki jih mora izpolnjevati voznik motornega vozila kategorije B, kar izkaže z zdravniškim spričevalom o opravljenem zdravstvenem pregledu voznika oziroma je imetnik veljavnega zdravniškega spričevala za licenco LAPL ali višje, izdanega v skladu z Uredbo 1178/2011/EU. Zdravniško spričevalo o opravljenem zdravstvenem pregledu voznika motornega vozila kategorije B velja 48 mesecev od datuma izdaje.«.
4. člen 
V 46. členu se v drugem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. izpolnjene zdravstvene zahteve v skladu s četrtim odstavkom 5.a člena tega pravilnika in«.
5. člen 
Obrazec ULN-02 se nadomesti z novim obrazcem ULN-02, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-255/2018/13-02011266
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EVA 2018-2430-0060
Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti