Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2019 z dne 15. 2. 2019

Kazalo

302. Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov, stran 689.

  
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) minister za zdravje in minister za finance izdajata
P R A V I L N I K 
o varnostnem elementu tobačnih izdelkov 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa tehnične standarde za varnostne elemente, ki se uporabljajo na tobačnih izdelkih v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/576 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za varnostne elemente, ki se uporabljajo na tobačnih izdelkih (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 57; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep 2018/576/EU).
2. člen 
(varnostni element) 
(1) Kot varnostni element se v skladu s prvim odstavkom 4. člena Izvedbenega sklepa 2018/576/EU na zavojčkih tobačnih izdelkov uporabi tobačna znamka, kot je določena v predpisih, ki urejajo trošarine.
(2) Varnostni element na zavojčkih tobačnih izdelkov, ki so dani na trg, mora izpolnjevati pogoje iz 3. člena Izvedbenega sklepa 2018/576/EU in mora biti na zavojčkih tobačnih izdelkov uporabljen v skladu s 5. členom Izvedbenega sklepa 2018/576/EU.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-116/2018
Ljubljana, dne 17. januarja 2019
EVA 2018-2711-0067
Samo Fakin l.r.
minister 
za zdravje 
 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost