Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

284. Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič, stran 617.

  
Na podlagi petega odstavka 18. člena ter 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič 
1. člen 
V Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 64/18) se v 3. členu in v tretjem odstavku 4. člena besedilo »občinskemu svetu in računskemu sodišču« nadomesti z besedilom »Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.«
2. člen 
V 5. členu se besedilo »po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču« nadomesti z besedilom »po predložitvi in objavi poročila prek spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve«.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2018/11(206)
Tržič, dne 25. januarja 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost