Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

283. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič, stran 617.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) župan Občine Tržič izdaja
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Tržič 
1. člen 
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Jureta Ferjana, roj. 4. 1. 1993, stan. Kovorska cesta 29, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič.
2. člen 
Jure Ferjan, Kovorska cesta 29, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič bo funkcijo podžupana opravljal od 1. 1. 2019 dalje.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001-0011/2018
Tržič, dne 19. decembra 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost