Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

282. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič, stran 617.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) župan Občine Tržič izdaja
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Tržič 
1. člen 
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Dušana Bodlaja, roj. 31. 1. 1961, stan. Pristavška cesta 115, 4290 Tržič.
2. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana.
3. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
5. člen 
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001-0011/2018
Tržič, dne 12. decembra 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost