Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

281. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič, stran 616.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41., 42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič (Uradni list RS, št. 23/11, 16/14 in 65/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Tržič.
Sedež zavoda: Ste Marie aux Mines 28, Tržič.
V sestavo Vrtca Tržič sodijo:
– enota Palček, Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič in dislocirani oddelek v OŠ Tržič, Šolska ulica 7, Tržič ter dislocirana oddelka v Lomu, Lom pod Storžičem 12, Tržič,
– enota Deteljica, Kovorska cesta 2, Tržič in dislocirani oddelek v OŠ Bistrica, Begunjska cesta 2, Tržič, ter dislocirani oddelek v Kovorju, Glavna cesta 24, 4290 Tržič,
– enota Križe, Cesta Kokrškega odreda 22, Križe.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so zato podani zakonski razlogi.
Po potrebi lahko zavod v soglasju z ustanoviteljem za krajša obdobja ustanovi tudi manjše pridružene oddelke vrtca.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2018
Tržič, dne 24. januarja 2019
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost