Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

278. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 606.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
356140
356141
C 356130
Rog.Slatina-Kristan Vrh
C 356150
1.431
3.291 Rogaška Slatina
2.
356150
356151
C G2 107
Podplat-Kač.d-Kristan V
C R1 219
897
2.038 Rogaška Slatina
3.
396040
396041
C R3 687
Dolga gora-Sladka Gora
C 406020
1.805
2.310 Šentjur
4.
396050
396052
C R3 687
Ponikva-Šentvid
C G2 107
2.003
2.544 Šentjur
5.
396060
396061
C R3 687
Boletina-Sp. Ponkvica
C 396050
219
5.879 Šentjur
6.
396080
396081
C R2 423
Gorica-Rakitovec-Čoklc
C 406200
815
2.863 Šentjur
7.
396080
396082
C 406200
Čoklc-Loka pri Žusmu
C 396090
5.008
558 Šentjur
8.
396080
396083
C 396090
Loka pri Žusmu-Sodna v.
C R1 219
3.630
950 Šentjur, 
3.890 Podčetrtek
9.
396390
396391
C R3 687
Cecinje-Sladka Gora
C 406020
2.257
2.675 Šentjur
10.
406010
406011
C R1 219
Orehova vas-Dolga gora
C 396040
3.828
1.490 Šentjur
11.
406020
406021
C R1 219
Beli p.-Slad. G.-Lemb.
C 406100
5.761
12.
406030
406031
C 396390
Svetel.-Grad.-Polžan. V
C 396390
2.578
13.
406040
406041
C 406170
Predel-Haler
C G2 107
638
14.
406040
406042
C G2 107
Haler-LC 406051
C 406050
909
15.
406040
406043
C 406050
Močle-Vrh
C 406070
1.592
16.
406040
406044
C 406070
Vrh-Sotensko-Nova vas
C 406020
3.109
17.
406050
406051
C 396050
Sp. Ponkvica-Sen.-Šmar.
C 407010
3.915
18.
406060
406061
C 407010
Šmarje-Dvor-Sotensko
C 406040
3.871
19.
406070
406071
C 406060
Dvor-Vrh
C 406040
1.258
20.
406080
406081
C G2 107
M. Prista.-Oreh.-Grobel
C 406060
3.328
21.
406090
406091
C G2 107
M. Pristava-Preloge
C 406100
2.447
22.
406090
406092
C 406100
Preloge-Mestinje
C G2 107
946
23.
406090
406093
C 406090
Mestinje-povezava
C 406100
185
24.
406100
406101
C G2 107
Mestinje-Lemberg
C 406020
2.599
25.
406100
406102
C 406020
Lemberg-Pečica
C R1 219
2.025
26.
406110
406111
C G2 107
Sv. Benedikt-Krt.-Mest.
C 406090
2.489
27.
406120
406121
C G2 107
Šentvid-S. Sel.-Zavr.
C G2 107
3.854
28.
406130
406131
C G2 107
Šent.-Sp. Bod.-Platin.
C 406140
3.171
29.
406140
406141
C G2 107
Grobelno-Ključ.-Rakov.
C 406200
6.615
30.
406150
406151
C G2 107
Gornja vas-Bodrež-Trno
C 406140
3.300
31.
406160
406161
C 406140
Rakovec-Metličar
C 406200
2.885
32.
406170
406171
C G2 107
Šmarje-Globoko-Predel
C 406150
3.895
33.
406180
406181
C G2 107
Šmarje-Predenca-Ješovec
C 406200
2.103
34.
406190
406191
C 406210
Korpule-Brecljevo
C 406220
1.275
35.
406200
406201
C G2 107
Šmarje-Cerovec
C 406220
1.923
36.
406200
406202
C 406220
Cer.-Brez pri Lekma
C 406300
4.965
37.
406200
406203
C 406300
Bre. pri Lekma-S. Štef
C 406370
3.784
38.
406200
406204
C 406370
Sv. Štefan-Čoklc
C 396080
1.948
39.
406210
406211
C G2 107
Šmarje-Korpule-Belo
C 406230
2.364
40.
406220
406221
C 406200
Brecljevo-Draškovo selo
C 406230
3.772
41.
406230
406231
C G2 107
S. Belo-Stran.-Prist.
C R1 219
5.330
610 Podčetrtek
42.
406240
406241
C G2 107
Zg. Stranje-Sp. Stranje
C 406230
1.608
43.
406250
406251
C R1 219
Grliče
C R1 219
1.368
44.
406250
406252
C R1 219
Kris. V.-D. pri Prist.
C 406230
3.025
45.
406260
406261
C R1 219
Laše-Sotensko
C 356150
1.600
373 Rogaška Slatina
46.
406270
406271
C R1 219
Hajnsko-Plat
C 356140
792
1.705 Rogaška Slatina
47.
406280
406281
C 406230
Šerovo-Konuško
C 406290
1.587
48.
406280
406282
C 406290
Konuško-Zibika
C 406300
1.887
49.
406290
406291
C 406230
Kore.-Kon.-Brez. pri L
C 406200
5.751
50.
406300
406301
C 406230
Sp. Mest.-Zibiška v.
C 406310
2.166
51.
406300
406302
C 406310
Zibika-Vršna vas
C 406320
2.019
52.
406300
406303
C 406320
Vršna v.-Brez. pri Lek.
C 406200
2.766
53.
406310
406311
C 406290
Pustike-Roginska gorca
C 396080
3.790
1.782 Podčetrtek
54.
406320
406321
C 406300
Vršna vas-Sp. Tinsko
C 396080
2.469
55.
406330
406331
C 406200
Strtenica-Tinska gora
C 406310
5.078
56.
406340
406341
C 406300
Brunka vas-Božan.-Škof.
C 406290
2.416
57.
406350
406351
C 396080
Loka-Babna R.-Strt.
C 406330
2.485
58.
406360
406361
C 406200
Sv. Štef.-Bre. pri Lek.
C 406200
2.354
59.
406370
406371
C 396080
Vol. j.-Bab. Br-Sv Šte.
C 406200
2.483
60.
406380
406381
C 396080
Zg. Tinsko-Zaborovec
C 317060
3.320
282 Podčetrtek
61.
406390
406391
C 396060
Vodenovo-Banji vrh
C 406040
1.610
331 Šentjur
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 161.301 m (161,301 km).«
3. člen 
5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
407010
407011
C G2 107
Kolodvorska ulica
C G2 107
1.078
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 1.078 m (1,078 km).
– Mestne ali krajevne ceste (LK):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
407030
407031
C G2 107
Obrtniška ulica I
C G2 107
411
2.
407030
407032
O 407031
Obrtniška ulica II
C G2 107
385
3.
407040
407041
C G2 107
Vegova ulica
Z OŠ
739
4.
407060
407061
C 407040
Ulica na livado
Z HŠ 28
513
5.
407080
407081
C 407040
Gallusova ulica I
Z NH
365
6.
407080
407082
O 407081
Cvetlična ulica
Z HŠ 42
220
7.
407080
407083
O 407081
Gallusova-Habjan
Z HŠ 6
92
8.
407080
407084
O 407081
Gallusova-vrtec
Z HŠ 42
196
9.
407090
407091
C 407010
Slomškova ulica
Z VVZ
287
10.
407100
407101
C G2 107
Cankarjeva ulica
C 407010
306
11.
407130
407131
C 407160
Celjska cesta
Z HŠ 33
73
12.
407140
407141
C 406170
Ulica Marice Strnad
Z HŠ 9
91
13.
407150
407151
C 406170
Trubarjeva ulica
C 406170
349
14.
407160
407161
C G2 107
Vošnjakova ulica
Z HŠ 10
176
15.
407170
407171
C 407160
Rožna ulica
Z HŠ 13
178
16.
407180
407181
C 407160
Finžgarjeva ulica
Z HŠ 23
282
17.
407190
407191
C 406200
Tavčarjeva ulica
Z HŠ 11
269
18.
407200
407201
C 406200
Bevkova ulica
Z HŠ 11
117
19.
407210
407211
C 406200
Prešernova ulica
Z HŠ 8
123
20.
407220
407221
C 406200
Zelena ulica
Z HŠ 12
108
21.
407230
407231
C G2 107
Rakeževa ulica
Z HŠ 8
289
22.
407240
407241
C 406180
Lorgerjeva ulica
Z HŠ 12
204
23.
407270
407271
C 406050
Drevored Jelšingrad
Z dvorec
234
Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 6.007 m (6,007 km).«
4. člen 
6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti (JP) v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
599000
599001
C 406200
Ulica F. Skaze
Z HŠ 21
224
2.
599010
599011
C 407230
Rakeževa ulica
Z HŠ 10
217
3.
599020
599021
O 407241
Lorgerjeva ulica I
Z HŠ 22
215
4.
599020
599022
C 406180
Lorgerjeva ulica II
Z HŠ 12
121
5.
599030
599031
C 406210
Ulica M. Vrečarja
Z HŠ 7
448
6.
599040
599041
C 407040
OŠ Šmarje-Žedonar
Z HŠ 19
438
7.
599050
599051
C 396060
S. Ponkvica-Gor. host.
Z HŠ 17
1.076
8.
599060
599061
C 396080
Šeleker-Tepež
C 406380
894
9.
599060
599062
C 396080
Sp. Tinsko-Lastine
Z HŠ 3
202
10.
599070
599071
C 907590
Veliki vrh-Užmah
Z HŠ 4b
531
11.
599070
599072
C 907590
Grobelce-Šprajc
Z HŠ 4
138
12.
599080
599081
C G2 107
Kettejeva ulica
Z HŠ 11
238
13.
599090
599091
C 407040
Sončna ulica
Z HŠ 6
76
14.
599100
599101
C 407060
Murnova ulica
Z HŠ 6
83
15.
599110
599111
C 407060
Ulica na livado
Z N.H.
115
16.
599120
599121
C G2 107
Kartinova ulica
Z HŠ 14
123
17.
599130
599131
C G2 107
Gubčeva ulica
Z HŠ 19
370
18.
906010
906011
C 406010
Orehova vas-Sladka Gora
C 406020
1.129
19.
906020
906021
C 406020
Jerovska vas-Nova vas
C 406020
1.553
20.
906030
906031
C 406020
Sladka Gora-Ržišče
C 906020
701
21.
906040
906041
C 406100
Lemberg-B. potok-Pečica
C 406020
1.298
22.
906040
906042
C 406020
Beli potok-Čakš
Z HŠ 10a
356
23.
906040
906043
C 406020
Jerovska vas-Tovornik
Z razcep
418
24.
906040
906044
C 406020
Jerovska vas-Tkavc
Z HŠ 18
85
25.
906040
906045
C 406020
Jerovska vas-Novak
Z HŠ 17a
90
26.
906040
906046
C 406020
Beli potok-Kadenšek
Z NH
339
27.
906050
906051
C 406100
Lemberg-Beli potok
C 906040
725
28.
906060
906061
C 906040
Tičnica
Z HŠ 53
498
29.
906070
906071
C 406100
Topolovec
C 906080
604
30.
906080
906081
C R1 219
Pečica-Varta
Z HŠ 34
1.585
31.
906090
906091
C 406100
Lemberg-Varta
C 906080
771
32.
906100
906101
C R1 219
Gabernik-Varta
Z HŠ 20
129
33.
906100
906102
C R1 219
Podplat-Hernaus
Z HŠ 16
318
34.
906110
906111
C 406110
Krtince-Brin
Z HŠ 36a
964
35.
906120
906121
C R1 219
Podplat
C 406110
542
36.
906130
906131
C G2 107
Podplat-Zorin-Lupše
C 406110
545
37.
906130
906132
O 906131
Podplat-Benedikt
Z HŠ 4
189
38.
906140
906141
C R1 219
Brezje pri Pod.-Sever
Z HŠ 12
216
39.
906150
906151
C 406090
Mestinje-Tacar
Z HŠ 62
412
40.
906160
906161
C 906170
Belo-Bobovo
C 406090
1.084
41.
906160
906162
C 406090
Bobovo-Frlinc-Lemberg
C 406020
3.870
42.
906160
906163
O 906162
Pijovci-Pevec
C 406060
632
43.
906170
906171
C G2 107
Belo-Preloge
C 406090
965
44.
906170
906172
C 406090
Preloge-Pijovci
C 906160
1.389
45.
906180
906181
C 406090
Pijovci
C 906170
1.114
46.
906190
906191
C 406100
Mestinje-Belo
Z HŠ 19
571
47.
906200
906201
C G2 107
Belo-Lešje
Z HŠ 27
573
48.
906210
906211
C 406080
Orehek-Bobovo
C 906160
971
49.
906220
906221
C 906210
Bobovo-Karlej
Z HŠ 9
201
50.
906230
906231
C G2 107
Mala Pristava
Z HŠ 4c
158
51.
906230
906232
O 407032
Obrtniška-čistilna n.
Z ČN
643
52.
906230
906233
C 406090
Mala Pristava-Šket
Z HŠ 2
429
53.
906240
906241
C 599080
Kettejeva ul.-Frlež
Z HŠ 7
324
54.
906250
906251
C 406080
Dvor-Zastranje
Z HŠ 10
809
55.
906260
906261
C 406080
Dvor-Sv. Miklavž
C 406060
474
56.
906260
906262
C 406060
Kokot-Sv. Miklavž
Z HŠ 29
353
57.
906260
906263
O 906262
Miklavž-Golčman-Nunčič
C 406040
568
58.
906270
906271
O 906162
Sotensko-Frlinc
Z p460/2
273
59.
906280
906281
C 406040
Vovk-Sagadin
Z HŠ 17
541
60.
906280
906282
C 406020
Nova vas-Marš
Z HŠ 11
299
61.
906280
906283
C 906280
Nova vas-Bevc
Z HŠ 12
93
62.
906290
906291
C 406390
Vrh-Rebre-Poljšak
Z HŠ 19
628
63.
906290
906292
C 406390
Vrh-Murn
C 406040
935
64.
906300
906301
C 396390
Svetelšek-Laze
Z HŠ 4
189
65.
906310
906311
C 406390
Vodenovo-Banji vrh
Z HŠ 18
795
66.
906310
906312
C 406390
Vodenovo-Kresnik
Z HŠ 19
310
67.
906320
906321
C 406070
Dvor
C 406040
860
68.
906320
906322
C 406070
Dvor-Jagodič
Z N.H.
253
69.
906320
906323
C 406060
Dvor 12a
Z HŠ 12a
98
70.
906320
906324
O 906321
Dvor-Krivokapič
Z HŠ 34
556
71.
906330
906331
C 906340
Sladka Gora-Sopot
C 396040
946
72.
906330
906332
C 396040
Sladka Gora-Bekuš
Z HŠ 38
376
73.
906340
906341
C 406020
Sladka Gora
C 406020
221
74.
906340
906342
C 406020
Sladka Gora-pokopališče
Z pokop.
134
75.
906340
906343
C 406020
Sladka Gora-Fajs
Z HŠ 3b
117
76.
906350
906351
C 906330
Dolina
Z HŠ 14
274
77.
906360
906361
C 406030
Vovk
Z HŠ 7
216
78.
906370
906371
C 406030
Polžan.g.-Polžan.v.
C 396390
931
79.
906370
906372
C 396390
Polžanska vas-Mlakar
Z HŠ 12
278
80.
906370
906373
C 396390
Polžanska vas-Marš
Z HŠ 16
269
81.
906370
906374
O 906371
Polžanska vas-Jagodič
Z HŠ 18
439
82.
906390
906391
C 406030
Komplet
C 896340
631
186 Šentjur
83.
906400
906401
C 406040
Vodenovo-Vrh
C 406390
1.135
84.
906410
906411
C 906400
Sv. Lovrenc-Tačko
Z HŠ 23
505
85.
906420
906421
C 906400
Ogrinc-Gornja hosta
Z HŠ 15
397
86.
906430
906431
C 406040
Vrh
Z HŠ 29a
457
87.
906440
906441
C 406050
Senovica-Vrh
C 406040
1.441
88.
906440
906442
O 906441
Odcep Kranjc
Z HŠ 33
239
89.
906440
906443
O 906441
Poljšak-Vrh-Pergamož
C 406070
467
90.
906450
906451
C 406040
Močle-Prajseršek
Z HŠ 18
1.086
91.
906460
906461
C 906450
Močle
Z HŠ 7
99
92.
906470
906471
C 406050
Podrepšek
Z HŠ 19
602
93.
906480
906481
C 406050
Sp. Ponkvica
C 906470
791
94.
906490
906491
C 599050
Matjaž
C 906480
517
95.
906500
906501
C 599050
Kolar-Okrog
Z HŠ 21
774
96.
906510
906511
C 406040
Straže-Bodrišna vas
C 396050
2.321
97.
906520
906521
C G2 107
Koprivc-Bodrišna vas
C 906510
615
98.
906530
906531
C 396050
Šentvid-Visenšek
Z HŠ 17
714
99.
906540
906541
C 406120
Sp. Selce-Jez.-Šentvid
O 906542
965
100.
906540
906542
C 406120
Šentvid-Višence
Z HŠ 16a
1.003
101.
906540
906543
O 906541
Sp. Selce-Frece
Z HŠ 3
240
102.
906540
906544
O 906541
Sp. Selce-Fidler
Z HŠ 16
139
103.
906550
906551
C G2 107
Šentvid-Mlače
C 406120
440
104.
906550
906552
C 406120
Šentvid-Štekolec
Z HŠ 61
378
105.
906550
906553
O 906552
Šentvid 27a
Z HŠ 27a
97
106.
906560
906561
C G2 107
Šentvid-mimo šole
Z HŠ 17
225
107.
906560
906562
O 906561
Šentvid 27
Z HŠ 27
54
108.
906560
906563
O 906561
Šentvid 23a
Z HŠ 23a
54
109.
906570
906571
C 406120
Završe-Grobelno
C 406140
1.060
110.
906580
906581
C 406120
Završe-Blaž
Z HŠ 8
263
111.
906590
906591
C 906570
Završe
Z HŠ 19
280
112.
906590
906592
C 406120
Završe-Mlinar
Z HŠ 18
329
113.
906600
906601
C G2 107
Grobelno-Ključice
Z HŠ 28
1.054
114.
906610
906611
C 396070
Grobelno
C 906600
527
115.
906610
906612
O 906611
Grobelno-Srovin
Z HŠ 27
52
116.
906610
906613
O 906611
Grobelno-Košec
Z HŠ 39
128
117.
906610
906614
O 906611
Grobelno-Gavez
Z HŠ 48
86
118.
906630
906631
C 406140
Grobelno-Vidišek
Z HŠ 1
977
119.
906630
906632
O 906631
Šarla
Z HŠ 12
307
120.
906630
906633
C 406140
Platinovec-Nunčič
Z HŠ 4
121
121.
906630
906634
C G2 107
Grobelno del 1a
Z HŠ 1a
231
122.
906640
906641
C 406130
Platinovec
Z HŠ 7a
171
123.
906640
906642
C 406130
Grobelno-Laporski
Z HŠ 4
234
124.
906640
906643
C 406130
Platinovec-Jecl
Z HŠ 18
163
125.
906650
906651
C G2 107
Šentvid-Ogrejšek
Z HŠ 40
987
126.
906660
906661
C 906650
Šentvid-Vidišek
Z HŠ 1b
480
127.
906670
906671
C 406130
Sp. Bodrež-Nevek
C 406150
776
128.
906670
906672
C 406150
Rakovec-Mlinarič
Z HŠ 17
601
129.
906690
906691
C 406150
Bodrež
C 406130
556
130.
906700
906701
C 906670
Zagorski-Peklenšek
Z HŠ 44
299
131.
906700
906702
C 406130
Nevek-Pustike
Z HŠ 43a
87
132.
906710
906711
C 406130
Sp. Bodrež-Ogrejšek
Z HŠ 38
175
133.
906720
906721
C 406150
Zg. Bodrež-Preparator
Z gozdna
671
134.
906730
906731
C 406150
Gornja vas-Turk
Z HŠ 14
362
135.
906730
906732
O 906731
Gornja vas
C 406150
251
136.
906730
906733
C 406150
Gornja vas-Posl
Z HŠ 17
346
137.
906730
906734
C 406150
Gornja vas-povezava
C 406130
191
138.
906740
906741
C 406170
Predel-Kumperger
Z HŠ 27
630
139.
906740
906742
C 406170
Predel-Štamberger
Z HŠ 23
438
140.
906740
906743
O 906742
Predel
Z HŠ 24
120
141.
906750
906751
C 906740
Predel-Kamenje
Z HŠ 16
439
142.
906760
906761
C G2 107
Turk
Z HŠ 17
494
143.
906770
906771
C G2 107
Senovica-Vrbovec
Z HŠ 39
599
144.
906780
906781
C G2 107
Vrbovec
Z HŠ 44
272
145.
906790
906791
C G2 107
Odcep Artnak
Z HŠ 4
546
146.
906790
906792
O 906791
Odcep Tepež
Z HŠ 5
247
147.
906800
906801
C 406200
Vinski vrh pri Šmarju
Z HŠ 6a
579
148.
906810
906811
C 406200
Sv. Barbara
Z HŠ 1
202
149.
906820
906821
C 406180
Predenca-Korpule
C 406190
1.053
150.
906820
906822
C 406180
Predenca-Golež
Z HŠ 20
71
151.
906820
906823
C 406180
Predenca-Bračko
Z HŠ 22
227
152.
906830
906831
C 906010
Torklja
Z HŠ 51
394
153.
906840
906841
C 396070
Grobelno
Z HŠ 67
154
154.
906840
906842
C 396070
Grobelno-Fidler
Z HŠ 65a
158
155.
906840
906843
C 396070
Grobelno 73
Z HŠ 73
201
156.
906850
906851
C 406210
Korpule-Povh
Z HŠ 12
1.031
157.
906860
906861
C 906850
Korpule-Sv. Tomaž
Z HŠ 14
490
158.
906870
906871
C 406190
Brecljevo
C 406220
551
159.
906870
906872
C 406190
Brecljevo-Jager
Z HŠ 37
560
160.
906880
906881
C 906870
Brecljevo-Čakš
C 906890
428
161.
906890
906891
C 906870
Brecljevo-Kadenšek
Z HŠ 15
666
162.
906900
906901
C 406220
Draškovo selo-Pišek
Z HŠ 7
164
163.
906910
906911
C 406210
Korpule-Gaj
Z HŠ 6
462
164.
906920
906921
C 406230
Fajs
Z HŠ 11
385
165.
906930
906931
C R1 219
Mestinje-Bratuša
Z HŠ 1
421
166.
906940
906941
C 406240
Stranje
Z HŠ 21
186
167.
906950
906951
C 406090
Mestinje-Furman
Z HŠ 29
95
168.
906950
906952
C 460110
Mestinje 44c
Z HŠ 44c
116
169.
906960
906961
C G2 107
Mestinje-Laše
C 406260
629
170.
906970
906971
C 406260
Laše-Mestinjščica
Z HŠ 12
562
171.
906980
906981
C 406260
Laše-Korun
Z HŠ 15
548
172.
906990
906991
C 406260
Laše-Grliče
C 406250
1.195
173.
907010
907011
C 406250
Grliče-Mrzlek
C 356150
793
174.
907030
907031
C R1 219
Grliče
Z HŠ 21b
155
175.
907040
907041
C 356140
Medveščak
C 857480
517
176.
907050
907051
C 356140
Rodnice-Orbot-Vozlič
Z HŠ 78
769
177.
907060
907061
C R1 219
Kristan Vrh-pokopališče
C 356140
820
178.
907060
907062
O 907061
Kristan Vrh-Čakš
Z HŠ 41
342
179.
907070
907071
C 356140
Kristan Vrh-Orbot
Z HŠ 76
585
180.
907080
907081
C 356140
Kristan Vrh
C 907060
164
181.
907090
907091
C 907060
Loka-Kristan vrh
C 907050
1.460
182.
907090
907092
O 907091
Straža-Šoštar
Z HŠ 3
253
183.
907100
907101
C 406230
Palenca-Vraničar
C 406250
1.081
184.
907110
907111
C 907100
Palenca
Z HŠ 5a
320
185.
907110
907112
C 406230
Palenca-Obrski
Z HŠ 5
107
186.
907120
907121
C R1 219
Straža-Hajnsko
C R1 219
1.356
187.
907120
907122
C R1 219
Hajnsko-Malgaj
Z HŠ 9c
80
188.
907130
907131
C 406270
Hajnsko-Plevčak
Z HŠ 12
172
189.
907140
907141
C R1 219
Hajnsko-Kovač
Z HŠ 22
760
190.
907150
907151
C 406250
D. pri Pristavi-Vrhov.
Z HŠ 7
185
191.
907160
907161
C 406230
D. pri Prist.-Sp. Pust.
C 406300
547
192.
907170
907171
C 406300
Sp. Pust.-Gor.-Koritnik
C 406310
1.116
193.
907170
907172
C 406300
Sp. Mestinje-Mlakar
Z HŠ 28
165
194.
907180
907181
C 406300
Sp. Pustike-Truljec
Z HŠ 22
402
195.
907190
907191
C 406300
Sp. Mestinje-Piršev b.
C 406310
841
196.
907190
907192
C 406230
Dol-Maček
Z HŠ 2d
114
197.
907190
907193
C 406230
Kristan vrh-Vindiš
Z HŠ 3
341
198.
907200
907201
C 406310
Pustike
C 907270
828
199.
907200
907202
C 406310
Pustike-Šalej
Z HŠ 9
320
200.
907200
907203
C 406290
Koretno-Plevnik
Z HŠ 3a
133
201.
907210
907211
C 907220
Konuško-Koretno
C 406290
1.327
202.
907220
907221
C 406290
Koretno-Šerovo
C 406280
1.297
203.
907230
907231
C 406220
Jazbine-Dol-Laze
Z HŠ 9
2.089
204.
907230
907232
O 907231
Jazbine-Terčič
C 406220
262
205.
907230
907233
O 907231
Dol pri Šmarju-Vrbek
Z HŠ 17
166
206.
907240
907241
C 907230
Dragomilo-Slatine
Z gozdna
263
207.
907250
907251
C 406220
Brecljevo-Kimeč
Z HŠ 2
427
208.
907260
907261
C 406220
Brecljevo-D. pri Šmar.
C 907230
946
209.
907260
907262
C 907230
Dol pri Šmarju-Ribič
Z HŠ 7
547
210.
907270
907271
C 406290
Konuško-Lastine-Zibika
C 406300
2.250
211.
907270
907272
O 907271
Lastine
Z HŠ 41
352
212.
907280
907281
C 406300
Zibika
C 406300
386
213.
907290
907291
C 907280
Zibika-pokopališče
Z pokop.
199
214.
907300
907301
C 406280
Škofija-Zibika
C 406300
1.520
215.
907310
907311
C 406340
Damše-Škofija
Z HŠ 20
760
216.
907320
907321
C 406290
Škofija
C 406280
309
217.
907320
907322
C 406280
Polena
Z HŠ 27
219
218.
907330
907331
C 406290
Škofija-Briš
Z HŠ 18
272
219.
907340
907341
C 406340
Lipnik-Bele
Z HŠ 31
639
220.
907350
907351
C 406300
Strtenica-rezervoar
Z rezer.
315
221.
907360
907361
C 406300
Vršna vas-Lestinski
Z HŠ 9
349
222.
907360
907362
C 406300
Drozgomet
C 406200
1.500
223.
907360
907363
O 907362
Strtenica-Čokl
Z HŠ 6
278
224.
907360
907364
C 406200
Lekmarje-Čretnik
Z HŠ 2a
623
225.
907360
907365
O 907364
Lekmarje-Podrepšek
Z HŠ 1
210
226.
907370
907371
C 406300
Volkec
C 406340
840
227.
907380
907381
C 907370
Volkec-Planinca
Z HŠ 36
461
228.
907390
907391
C 406290
Vršna vas
Z HŠ 37
393
229.
907400
907401
C 406290
Vršna vas-Vrbovšek
Z HŠ 28
386
230.
907400
907402
C 406290
Planinca-Vahen
Z HŠ 20
107
231.
907410
907411
C 406290
Breška gorca
Z N.H.
248
232.
907410
907412
C 406300
Brezje pri Lek.-Plahuta
Z HŠ 13a
395
233.
907410
907413
C 406200
Ločnec-Rihard
Z HŠ 6
294
234.
907420
907421
C 406290
Planinca
Z HŠ 30
456
235.
907430
907431
C 406220
Brecljevo-Ajdovnik
Z HŠ 22
249
236.
907440
907441
C 406220
Brecljevo-Oreški
Z HŠ 42
109
237.
907440
907442
C 406220
Brecljevo-Pajek
Z HŠ 41
94
238.
907440
907443
C 406220
Brecljevo-Amon
Z HŠ 38
398
239.
907440
907444
O 907443
Brecljevo-Perplak
Z HŠ 9
139
240.
907450
907451
C 907420
Kamenik
C 406200
1.688
241.
907450
907452
O 907451
Čakš
Z HŠ 4
180
242.
907460
907461
C 406220
Brecljevo-Laze
Z HŠ 46
340
243.
907470
907471
C 907450
Kamenik-Inkret
Z HŠ 18
817
244.
907480
907481
C 907450
Murko-Flis
C 907470
538
245.
907490
907491
C 406200
Cerovec-Vrse
Z HŠ 15
1.593
246.
907500
907501
C 406200
Ješovec-Vizjak
Z HŠ 7
512
247.
907510
907511
C 906800
Vinski vrh pri Šmarju
Z HŠ 17
445
248.
907520
907521
C 406170
Globoko-Eisenkoler
Z HŠ 12a
171
249.
907520
907522
C 406170
Zadrže-Govedič
Z HŠ 12
377
250.
907530
907531
C 406140
Rakovec-Grmuljek
Z HŠ 26
619
251.
907540
907541
C 406140
Sp. Rakovec-Pešca
Z HŠ 4a
814
252.
907550
907551
C 406160
Rakovec-Lipovec
C 897930
1.631
253.
907560
907561
C 406140
Rakovec-Zg. Rakovec
Z HŠ 16
1.242
254.
907570
907571
C 907580
Grobelce-Čoklc
C 396080
694
255.
907580
907581
C 396080
Grobelce
C 406200
1.757
256.
907580
907582
O 907581
Gmajna-Bezgovšek
Z HŠ 18
606
257.
907580
907583
O 907581
Grobelce 29a
Z HŠ 29a
264
258.
907590
907591
C 406200
Sv. Štefan-Grobelce
C 907580
1.397
259.
907590
907592
O 907591
Grobelce 11d
Z HŠ 11d
186
260.
907600
907601
C 907590
Meniše-Užmah-Ločnec
C 406160
987
261.
907600
907602
O 907601
Meniše-Kovačič
Z HŠ 30b
212
262.
907600
907603
O 907601
Meniše 19
Z HŠ 19
118
263.
907610
907611
C 406200
Sv. Štefan-Predole
Z HŠ 42
855
264.
907610
907612
O 907611
Kramberger-Inkret
Z HŠ 2
279
265.
907610
907613
O 907611
Predole-Pevec
Z HŠ 18
285
266.
907620
907621
C 907590
Sv. Štefan
C 907580
501
267.
907630
907631
C 406200
Sv. Štefan-cerkev
Z HŠ 67
698
268.
907640
907641
C 907570
Grobelce-Čoklc
C 406200
388
269.
907640
907642
C 406200
Čoklc-Babna gora
C 406370
1.285
270.
907640
907643
O 907642
Bukovje-Kladnik
O 907644
432
271.
907640
907644
C 406370
Bukovje-Jug
Z HŠ 20
486
272.
907650
907651
C 406370
Sv. Ana-Bukovje
C 907660
2.079
273.
907650
907652
O 907651
Babna gora-Bevc
C 406370
457
274.
907650
907653
C 907660
Babna brda
Z HŠ 27
607
275.
907650
907654
C 907660
Babna gora-Kampušek
Z HŠ 35
520
276.
907660
907661
C 396080
Babna gora-Babna brda
C 406370
3.395
277.
907670
907671
C 396080
Obršnica-Podbrege
C 907660
1.157
278.
907670
907672
O 907671
Volčja jama-Kramar
Z HŠ 40
386
279.
907670
907673
C 396080
Volčja jama-Bernard
Z HŠ 39
437
280.
907690
907691
C 406360
Lekmarje
C 406360
1.218
281.
907700
907701
C 406350
Babna reka
Z HŠ 17
498
282.
907700
907702
C 406350
Babna reka-Tržanovo
Z HŠ 9
1.041
283.
907710
907711
C 406350
Krulc-Verk-Brk
Z HŠ 8
962
284.
907720
907721
C 907710
Tržanovo
Z HŠ 10
373
285.
907730
907731
C 396080
Zg.Tinsko-Guzej
Z HŠ 34
553
286.
907730
907732
O 907731
Zg. Tinsko-Drame
Z HŠ 39
334
287.
907730
907733
C 396080
Zg. Tinsko-križ
Z HŠ 56
278
288.
907730
907734
C 406330
Kojterer-Tuk
Z HŠ 41
174
289.
907730
907735
C 406330
Šentjanž-vodohran
Z HŠ 13
157
290.
907730
907736
C 406330
Babna reka-Volavšek
Z HŠ 41a
224
291.
907740
907741
C 406320
Cempek
Z HŠ 3
616
292.
907750
907751
C 406300
Brunka vas
Z HŠ 16
414
293.
907760
907761
C 406310
Zibiška vas
Z HŠ 12
143
294.
907760
907762
O 907761
Zibiška vas 16
Z HŠ 16
109
295.
907780
907781
C 406330
Tinska gora-Zibika
C 406300
1.966
296.
907780
907782
O 907781
Zibika-Šajič
Z HŠ 4
263
297.
907780
907783
C 406330
Tinski vrh-Bizjak
Z HŠ 5
291
298.
907780
907784
C 406310
Roginska g.-Tinski v.
Z HŠ 19
1.093
299.
907780
907785
O 907782
Zibika-Premrl
Z HŠ 17
114
300.
907780
907786
O 907782
Zibika-Štrok
Z HŠ 2
191
301.
907780
907787
C 396080
Tinsko-Kraševec
Z HŠ 13
250
302.
907790
907791
C 396080
Sp. Tinsko-Tinska gora
C 406330
820
303.
907800
907801
C 396080
Sp. Tinsko-Okroški
Z HŠ 7
441
304.
907810
907811
C 396080
Sp. Tinsko
C 907800
327
305.
907820
907821
C 406380
Zg.Tinsko
Z HŠ 22
788
306.
907840
907841
C 406230
Stranje
Z HŠ 35
331
307.
907890
907891
C 406380
Rudnica
C 317060
746
308.
907910
907911
C 406210
Korpule-Anderluh
Z HŠ 13
258
309.
907920
907921
C 406010
Pečica
Z HŠ 19
387
310.
907930
907931
C 406060
Grajski log – Kolodv.10
Z HŠ 10
365
311.
907930
907932
O 907931
Kolodvorska 26
Z HŠ 26
56
312.
907930
907933
C 406050
Grajski log 5
Z HŠ 5
51
313.
907930
907934
O 907931
Pešpot do šole
C 407040
257
314.
907930
907935
O 907934
Nadhod do šole
Z igrisc
140
315.
907940
907941
C G2 107
Rogaška cesta 8
Z HŠ 8
98
316.
907940
907942
C G2 107
Povezava G2-Kolodvorska
C 407010
81
317.
907940
907943
C 406210
Rimska-Lah
Z HŠ 24
85
318.
907950
907951
C 406100
Mestinje 1
Z HŠ 1
504
319.
907950
907952
C 406100
IC Mestinje-El. Celje
Z HŠ 4a
86
320.
907960
907961
C 406250
Kristan vrh 23
Z HŠ 23
399
321.
907960
907962
C 406250
Kristan vrh 27c
Z HŠ 27c
126
322.
907960
907963
C 406250
Dol pri pristavi 14
Z HŠ 14
164
323.
907970
907971
C 406150
Bodrež 1
Z HŠ 1
178
324.
907980
907981
C 407030
Seidl
Z Seidl
74
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 173.858 m (173,858 km).«
5. člen 
7. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti za kolesarje (KJ) Občini Šmarje pri Jelšah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
959900
959901
O 906232
Belo
O 906232
537
2.
959900
959902
O 906232
Belo-Sp. Mestinje
C 406300
4.951
3.
959900
959903
C 406300
S. Mest.-Cmereška g.
C 317040
1.189
2.128 Podčetrtek
Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 6.677 m (6,677 km).«
6. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2018-167(507), z dne 16. 10. 2018.
7. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0001/209-9
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost