Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019

Kazalo

275. Obvezna razlaga 58. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del, stran 605.

  
Na podlagi 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
58. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 55/18)
1. člen
Predmet obvezne razlage je določba 58. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah (Odlok o OPN – ID) in se nanaša na opredelitev začetka postopka za izdajo gradbenega dovoljenja.
2. člen 
V Odloku o OPN – ID se 58. člen (dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj) tolmači tako, da se vsi postopki za izdajo gradbenih dovoljenj, za katere so bile sklenjene pogodbe za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pred uveljavitvijo Odloka o OPN – ID in bile vložene na pristojno Upravno enoto najkasneje v roku enega leta po njegovi uveljavitvi, lahko dokončajo po določbah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93, 93/13).
3. člen 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0001/2019-15
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost